Hvad skal du skrive på dit næste visitkort? 5 nye jobtitler i marketing

Når virksomhederne satser mere på indholdsbaseret marketing, ændrer det også roller og ansvarsområder. I USA skyder jobtitler som Chief Content Officer og Influencer Marketing Manager op, og den slags kommer vi måske også til at se herhjemme. Men hvad dækker jobtitlerne over, og hvilke kompetencer skal fremtidens marketingchef kigge efter? Her får du et bud.

For ikke så forfærdelig mange måneder siden, blev de første stillinger som social media eller community manager slået op herhjemme. Virksomheders tilstedeværelse på sociale medier var indtil da i høj grad lagt i hænderne på marketingkoordinatoren eller studentermedhjælperen. Sådan er det stadig nogen steder, men stadig flere virksomheder har indset vigtigheden i at være på plads med specialister på de sociale medier. Så de ansætter personer med kommunikative gaver som social media eller community managers til at tegne virksomheden udadtil på sociale medier.

Men det stopper ikke her.

nye visitkort i marketingSociale medier kræver indhold. Budskaberne bliver distribueret på tværs af kanaler. Det ændrer strukturen i marketingafdelingen. Når virksomheden tegner sig selv som et medie, bliver marketingafdelingen en redaktion. Og med det kommer nye ansvarsområder og nye roller i marketing, der eksempelvis kan være:

CCO – Chief Content Officer

CCO’en er den moderne Don Draper. Men i stedet for at kunne coine det smarte slogan har CCO’en færten af den gode historie. Det er CCO’ens rolle at sidde med til bords i topledelsen. Dels for at sikre at indholdet er forankret i virksomhedens strategi, og at organisationen bakker op omkring udviklingen af indhold. Men også for at nedbryde siloerne så ansvaret for at finde og dele de gode historier ikke kun er overladt til nogle få personer i marketingafdelingen.
Nøgleord for en CCO: Strategi, Lederskab, Storyteller

Digital redaktør

En digital redaktørs rolle er meget lig den redaktør du kender fra magasiner og aviser. Redaktøren omsætter CCO’ens strategi til handlinger ved at finde temaer for indholdet og at sikre at indholdet bliver lavet. Redaktørens opdaterer indholdskalenderen, udstikker deadlines og hjælper interne og eksterne leverandører af indhold med at overholde deadlines.
Nøgleord for en digital redaktør: Organisation, Projektledelse, Faglig ekspertise

Community Manager

Jeg nævnte tidligere community manageren som en af de roller, der allerede er efterspørgsel på herhjemme. Community manageren holder konstant øje med, om der bliver talt om virksomheden eller dens produkter på nettet. Det er også community manageren, der sørger for at give hurtige, præcise svar på de sociale medier og er i det hele taget et centralt ansigt udadtil. Community managerens rolle er bred, men her beskriver Jacob Mouritzen meget godt, hvad en community manager skal kunne.
Nøgleord for en community manager: Formidling, Observerende, Imødekommende

Marketing Operations Specialist

Jeg havde engang fornøjelsen af at arbejde sammen med en marketing operation specialist. Han hed Hoi, havde en af årgangens bedste gennemsnit på Harvard og var ankermanden i den praktiske del af lead genereringen. En marketing operations specialist tager sig af alt det tekniske og operationelle, når der skal sættes landing pages op, når programmerne til marketing automation skal justeres, eller når der skal trækkes rapporter fra CRM. Excel står øverst blandt foretrukne programmer.
Nøgleord for en marketing operations specialist: Analytisk, Teknisk, Handlekraftig

Influenceransvarlig

Denne rolle peger ind mod PR-afdelingen og handler om at sætte arbejdet med influencer marketing i system. Journalister, bloggere, meningsdannere eller brand ambassadører kan have stor påvirkning på, hvem der i sidste ende køber dine produkter, og den influenceransvarlige sikrer, at de også bliver fødet med indhold. Det handler om at opbygge kendskab og gode relationer, som dygtige PR-folk mestrer, men det rækker ud over blot at tale med journalister og meget af arbejdet er også research af og engagement med de rette vedkommende online.
Nøgleord for en influenceransvarlig: Udadvendt, Forhandler, Analytisk

Amerikanerne er som sædvanlig et par skridt foran, og i Joe Pulizzi’s inspirerence indlæg, er der endnu flere beskrivelser af fremtidens roller på content marketing holdet.

Hvilke roller ser du ellers? Er dit eget arbejde ved at gå i retning af en af de nævnte jobtitler, og skal du snart have nyt visitkort?

1 Comment

Comments are closed.